Mặt bằng tổng thể

Townhouse 6 x 20 (m)

6 x 20 (m)

Diện tích khu đất: 120 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 237.4 m2

(*) Không bao gồm ban công, sân thượng

the-stella-4

Townhouse 6 x 25 (m)

6 x 25 (m)

Diện tích khu đất: 150 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 237.4 m2

(*) Không bao gồm ban công, sân thượng

the-stella-6

Shophouse 6 x 25 (m)

6 x 25 (m)

Diện tích khu đất: 150 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 336.5 m2

(*) Không bao gồm ban công, sân thượng

the-stella-8

Semidetached Villa 10 x 22 (m)

10 x 22 (m)

Diện tích khu đất: 220 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 279 m2

(*) Không bao gồm ban công, sân thượng

the-stella-10

Semidetached Villa 10 x 24 (m)

10 x 24 (m)

Diện tích khu đất: 240 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 279 m2

(*) Không bao gồm ban công, sân thượng

the-stella-12