SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

 

video

Thiết kế Boutique Shophouse

Sản phẩm giới hạn

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)
Shophouse 240 m2 (8 x 30m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)
Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Thiết kế nhà phố

Sản phẩm giới hạn

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)
Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)
Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)
Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Sản phẩm Sun Habor 1 đang mở bán

Cập nhật (30-10-2021)

Mẫu Villas Nổi Bật